5D25M401(รหัสรถ) โตโยต้า ฟอร์คลิฟท์ 5FD25

รหัสรถ 5D25M401
รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FD25
ขนาดของรถ 2.5 ตัน
ระบบเครื่องยนต์ ดีเซล
ระบบเกียร์ ธรรมดา
เสาสูง 4 เมตร
ออฟชั่นพิเศษ HINGE (งาสามารถกระดกขึ้นหรือคว่ำเทได้)
รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน
จัดส่งภายในกรุงเทพ ปริมณฑล ฟรี
รถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สภาพสวย เครื่องเยี่ยม
สนใจติดต่อ ติดต่อเรา

       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • รหัสรถ 5D14M301รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FD14ขนาดของรถ 1.4 ตัน ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุง...

 • รหัสรถ 5D15M301รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FD15ขนาดของรถ 1.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ SIDESHIFT (งาสไลน์ซ้ายขวาได้)รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกี...

 • รหัสรถ 5D20M301รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FD20ขนาดของรถ2.0 ตัน ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุงเ...

 • 183.JPG
  รหัสรถ 5D25M301รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FD25ขนาดของรถ 2.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ HINGE (งาสามารถกระดกขึ้นหรือคว่ำเทได้) , ล้อหน้าคู่รับประ...

 • รหัสรถ 5D25M302รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FD25ขนาดของรถ 2.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุง...

 • 2015-07-08 020.sold.jpg
  รหัสรถ 5D25M501รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FD25ขนาดของรถ 2.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง6 เมตร ออฟชั่นพิเศษ HINGE (งาสามารถกระดกขึ้นหรือคว่ำเทได้) , ล้อหน้าคู่รับประ...

 • 059.JPG
  รหัสรถ 5G10M301รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG10ขนาดของรถ 1.0ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุง...

 • 015.JPG
  รหัสรถ 5G14M4301รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG14ขนาดของรถ1.4 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง4.3 เมตร(FSV เสาเข้าตู้คอนเทนเนอร์) ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เ...

 • PS111.1.sold.jpg
  รหัสรถ 5G15M301รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG15ขนาดของรถ 1.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุ...

 • 069.sold.jpg
  รหัสรถ 5G15M302รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG15ขนาดของรถ 1.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ SIDESHIFT (งาสไลน์ซ้ายขวาได้)รับประกันระบบเครื่องยนต์ เก...

 • รหัสรถ 5G15M303รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG15ขนาดของรถ 1.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภาย...

 • 007.JPG
  รหัสรถ 5G15M304รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG15ขนาดของรถ 1.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุ...

 • รหัสรถ 5G15M305รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG15ขนาดของรถ 1.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง 4.3 เมตร FSV (เสาเข้าตู้คอนเทนเนอร์) ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์...

 • รหัสรถ 5G15M306รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG15ขนาดของรถ 1.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุ...

 • รหัสรถ 5G15M401รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG15ขนาดของรถ 1.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุ...

 • 125.1 sold.jpg
  รหัสรถ 5G20M3501รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG20ขนาดของรถ2.0 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุ...

 • 024 sold.jpg
  รหัสรถ 5G20M401รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG20ขนาดของรถ2.0 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง5 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุง...

 • 020 sold.jpg
  รหัสรถ 5G25M301รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG25ขนาดของรถ2.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุง...

 • รหัสรถ 5G25M302รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG25ขนาดของรถ 2.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุ...

 • 2015-07-14 041.JPG
  รหัสรถ 5G25M303รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG25ขนาดของรถ 2.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ -รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร์ 3 เดือน จัดส่งภายในกรุ...

 • 083.JPG
  รหัสรถ 5G25M304รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG25ขนาดของรถ 2.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3.5 เมตร ออฟชั่นพิเศษ SIDESHIFT (งาสไลน์ซ้ายขวาได้)รับประกันระบบเครื่องยนต์ ...

 • รหัสรถ 5G25M601รถโฟล์คลิฟท์ TOYOTA 5FG25ขนาดของรถ 2.5 ตัน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน ระบบเกียร์ ธรรมดา เสาสูง3 เมตร ออฟชั่นพิเศษ ROTATOR (งาหมุนได้360องศา)รับประกันระบบเครื่องยนต์ เกียร...
Visitors: 333,787