บริการให้เช่ารถยกและรถตัก

บริการให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์
ระยะเวลาสัญญาเช่าตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
มั่นใจได้เพราะทางเราคดเลือกรถยกใหม่ที่มีคุณภาพสูงมาให้เช่า
มีช่างทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมบริการให้ตลอดอายุสัญญาเช่า
มีการบริการที่รวดเร็ว
ฟรีค่าซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่

พูดคุยสอบถาม รายละเอียด

     

Visitors: 405,239